LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7

Tuần từ 18/10/2021 đến 24/10/2021

 

Thứ/ngày

Nội dung công việc

HAI

18/10/2021

- Chào cờ, phổ biến KH tuần (7h15); đôn đốc cuộc thi “Biên cương Tổ quốc tôi”

- Chỉ đạo thực hiện chương trình dạy học trực tuyến (đ/c Ngọc, 2 tổ trưởng);

BA

19/10/2021

- Trực LĐ đ/c Ngọc; NV Tuyết

- Chỉ đạo thực hiện chương trình dạy học trực tuyến (đ/c Ngọc, 2 tổ trưởng); Duyệt đề KT giữa kỳ I ( 2 tổ trưởng, 2 tổ phó CM); Tập huấn dạy học trực tuyến cốt cán ( đ/cThụy 13h30)

- Đ/c Hùng đi ktra trường chuẩn tại THCS Cam Thượng (7h30)

20/10/2021

- Trực LĐ đ/c Hùng; NV Thủy

- Chỉ đạo thực hiện chương trình dạy học trực tuyến (đ/c Ngọc, 2 tổ trưởng);

- Dự giờ THCS Thụy An ( Đ/c Ngọc 8h)

NĂM

21/10/2021

- Trực LĐ đ/c Ngọc; NV Hằng

- Chỉ đạo thực hiện chương trình dạy học trực tuyến (đ/c Ngọc, 2 tổ trưởng); Tập huấn môn Địa lý ( Đ/c Thụy, Hải 14h )

- Đ/c Hùng đi ktra trường chuẩn tại THCS Vạn Thắng (7h30)

SÁU

22/10/2021

- Trực LĐ đ/c Hùng; NV Mai Thu;

- Chỉ đạo thực hiện chương trình dạy học trực tuyến (đ/c Ngọc, 2 tổ trưởng);

- Tập huấn môn Tin học ( Đ/c Vân, Đức 14h)

BẢY

23/10/2021

- Trực LĐ đ/c Ngọc; NV Xinh

- Chỉ đạo thực hiện chương trình dạy học trực tuyến (đ/c Ngọc, 2 tổ trưởng);

CN

24/10/2021

Dạy nghề PT lớp 8 (đ/c Loan);